บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
ผลิต, ปรับปรุงพันธุ์ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ส่งออกและภายในประเทศ
Bayer successfully completed the acquisition of Monsanto in June 2018, bringing together Monsanto’s leadership in seeds and plant traits with Bayer’s leadership in chemical and biological crop protection. By joining forces, we will create even more extensive career opportunities for talent around the world. We’re a global team working to shape agriculture through breakthrough innovation that will benefit farmers, consumers, and our planet.While we are now Bayer, we will continue to hire using separate career sites until we can integrate our career platforms. We invite candidates to explore career opportunities available at the combined company by visiting advancingtogether.com/careers.
130/1 ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02 232 7000
ตำแหน่งงานของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายเมล็ดพันธุ์ 07 ธันวาคม 2564
     2. Field Data Seasonal Worker (พนักงานบันทึกข้อมูลผลผลิต) 07 ธันวาคม 2564
     3. พนักงานแล็ป (ขอนแก่น) 07 ธันวาคม 2564
     4. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 07 ธันวาคม 2564
     5. HSE Officer (จป.วิชาชีพ) 07 ธันวาคม 2564
     6. Field Production Technician ( เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตพืชไร่) 07 ธันวาคม 2564
     7. Field Testing Technician (เจ้าหน้าที่เทคนิคประจำแปลงวิจัย) 07 ธันวาคม 2564
     8. พนักงานฝ่ายผลิต (ทำความสะอาดเมล็ดพันธ์) 07 ธันวาคม 2564
     9. พนักงานคลังเมล็ดพันธุ์ (สัญญาจ้าง ก.พ.-เม.ย. 2564) 07 ธันวาคม 2564
     10. พนักงานคลุกสารเมล็ด (สัญญา ม.ค.-เม.ย.2564) 07 ธันวาคม 2564
     11. ช่างซ่อมบำรุง พนักงานรายวัน (ขอนแก่น) 07 ธันวาคม 2564
     12. พนักงานขับรถยก จังหวัดขอนแก่น 07 ธันวาคม 2564
     13. Farm Executive Assistant (เชียงราย) 07 ธันวาคม 2564