บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด
บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านไอที ทั้งธุรกิจจำหน่าย และธุรกิจเช่าบริการ อุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ อาทิเช่น เครื่องพริ้นเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, โน๊ตบุค, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ต, เครื่องอ่านบาร์โค๊ต รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Disk) และอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องฉายภาพ PROJECTOR, เครื่องSCANER, เครื่องสำรองไฟ (UPS), และวัสดุสิ้นเปลืองทางคอมพิวเตอร์ (เทปสำรองข้อมูล เช่น DAT, DLT, LTO TAPE) และวัสดุสิ้นเปลืองทางพริ้นเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์Toner, ผ้าหมึก Ribbon) และอะไหล่เครื่องพริ้นเตอร์เป็นต้น

สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักที่บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ ให้บริการในปัจจุบัน ได้แก่ องค์ภาคเอกชนมีทั้งองค์กรชั้นนำอาทิเช่น เช่นกลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย และกลุ่มอุตสหกรรมทั่วไป รวมถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐ ขณะนี้ทางบริษัท ฯ มีแผนการขยายงานเพิ่มขึ้น จึงต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนหลายอัตราเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัท ฯ เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวมากขึ้น หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีความขยัน ตั้งใจ มีความมุ่งมั่น อดทน ทุ่มเท มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี รักในงานบริการ และกำลังมองหางานที่ดี มีความมั่นคง รายได้สูงพร้อมสวัสดิการ และมีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพที่แน่นอน ท๋านสามารถติดต่อ และส่งรายละเอียดใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เลขที่ 346-348 ซอยอ่อนนุช 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-7423989, 02-7423998 ติดต่อ คุณวรัญญา
02-7423699 # 6
ตำแหน่งงานของ บริษัท พี.เค.เอ็น. ซีสเต็มส์ จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์...ด่วน+++ 20 มกราคม 2565
     2. Government Project Sale(พนักงานขาย กลุ่มลูกค้าโครงการราชการ) 20 มกราคม 2565
     3. หัวหน้าช่างเทคนิค 20 มกราคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่ Web & Graphic Design for Marketing online ....ต้องการด่วน +++++ 20 มกราคม 2565
     5. Sale Channel...ต้องการด่วน พร้อมเริ่มงานทันที!!! 20 มกราคม 2565
     6. พนักงานส่งเอกสาร....ด่วน!!! 20 มกราคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (SALE ADMIN)...รับด่วน!!! 20 มกราคม 2565
     8. Key Account Manager (ด่วน!!!) 20 มกราคม 2565
     9. SALE EXECUTIVE (พนักงานขาย)...ต้องการด่วน ++++ 20 มกราคม 2565
     10. ช่างเทคนิค (Technical Support)....รับด่วน พร้อมเริ่มงานทันที!!! 20 มกราคม 2565
     11. TELE SALE (พนักงานขายประจำ office)...ต้องการด่วน+++ 20 มกราคม 2565