บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทั้งภายในและต่างประเทศ
27/12 หมู่ที่ 1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
0911921008
ตำแหน่งงานของ บริษัท เนเชอรัลยูนิต จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานฝ่ายผลิต 27 กรกฎาคม 2564
     2. สโตร์ (รายวัน) 27 กรกฎาคม 2564
     3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 27 กรกฎาคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 27 กรกฎาคม 2564