บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
ศูนย์การค้า จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั้งปลีกและส่ง
เลขที่ 9/18 หมู่ 2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
056-743-393 ต่อ 11
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมก้าโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขนส่งสินค้า ด่วน!!! 30 กันยายน 2566
     2. ผู้จัดการร้าน 30 กันยายน 2566
     3. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ด่วน!!! 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานสโตร์ 30 กันยายน 2566
     5. พนักงานบัญชีและการเงิน ด่วน!!! 30 กันยายน 2566
     6. พนักงานแผนกแคชเชียร์ 30 กันยายน 2566
     7. พนักงานแผนกคลังสินค้า 30 กันยายน 2566
     8. พนักงานฝ่ายจัดซื้อ 30 กันยายน 2566
     9. พนักงานสต๊อกสินค้า 30 กันยายน 2566