บริษัท เอไอเอ จำกัด
ประกันชีวิต ประกันภัย วางแผนเงินออมเกษีญณอายุ วางแผนภาษี และวางแผนประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านกองทุนรวม
723 อาคารศุภาคาร ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 หรือ ตู้ปณ.32 เขตจรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230
081-6264609
02-4375488
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอไอเอ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทน LA (Life Advisor) Part Time 27 กรกฎาคม 2564
     2. ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน FA Standard 27 กรกฎาคม 2564
     3. ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน FA Prime 27 กรกฎาคม 2564