บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90)
ผลิตอะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องมือติดรถยนต์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2521 รวมระยะเวลาการก่อตั้งทั้งหมดเกือบ 32 ปี ได้รับมาตราฐาน ระบบ ISO/TS 16949 : 2000 ได้รับการรับรองระบบตามข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิค เนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทฯมียอดการผลิตเพิ่มมากขึ้นจึงต้องการรับสมัครพนักงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นจำนวนมาก หลายอัตรา
เลขที่ 439,492 หมู่ที่ 4 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
02-848-4638-41 ต่อ 15 , คุณวณัฐชญา 085 -336 -3711
02-848-4638 ต่อ 19
ตำแหน่งงานของ บริษัท แซมโก้ จำกัด (ซอยประชาอุทิศ90) 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 07 ธันวาคม 2564
     2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale) 07 ธันวาคม 2564
     3. วิศวกรเขียนแบบ 07 ธันวาคม 2564
     4. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และไฟฟ้า 07 ธันวาคม 2564
     5. หัวหน้าแผนกผลิต 07 ธันวาคม 2564