บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคงด้วยหลักการ "คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532
เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
1291 ต่อ 8368
02-629-4221
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 16 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขากระบี่ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขานครปฐม 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาอยุธยา 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. เจ้าหน้าที่ติดตามคดี 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. เจ้าหน้าที่บัญชี 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขานครสวรรค์ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. เจ้าหน้าที่สินไหม สาขาชลบุรี 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. ผู้จัดการส่วนพิจารณารับประกันภัย 25 กุมภาพันธ์ 2567
     13. เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2567
     14. เจ้าหน้าที่การตลาด 25 กุมภาพันธ์ 2567
     15. เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     16. เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน 25 กุมภาพันธ์ 2567