บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เซ็นทรัลโฮมกรุ๊ป เป็นหนึ่งในธุรกิจของ เซ็นทรัลกรุ๊ป ภายใต้ชื่อที่จดทะเบียนการค้าในนาม บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
เป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า ในแบรนด์ ไทวัสดุ(Thatwatsadu) และ บ้านแอนด์บียอนด์(baan&BEYOND) และธุรกิจน้องใหม่ในรูปแบบธุรกิจศูนย์บริการประเภทควิกเซอร์วิส หรือฟาสต์ฟิต ในแบรนด์ออโต้วัน(AUTO 1)
88/88 หมู่ ที่ 13 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-103-3333 ต่อ 0
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 67 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า ไทวัสดุ นวมินทร์ 24 กันยายน 2564
     2. หัวหน้าแผนกขาย บ้านแอนด์บียอนด์ สาขา ราชพกฤษ์ 24 กันยายน 2564
     3. CRM Manager and CRM Supervisor 24 กันยายน 2564
     4. เจ้าที่ตรวจรับสินค้า GR ไทวัสดุสาขาบางนา (เข้ากะกลางคืน) 24 กันยายน 2564
     5. หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ( WareHouse Controller ) 24 กันยายน 2564
     6. หัวหน้าแผนกขาย (สาขาบางนา,สาขาบางพลี) 24 กันยายน 2564
     7. Designer ไทวัสดุสาขาบางพลี 24 กันยายน 2564
     8. ผู้ช่วยผู้จัดศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 @สาขาใหม่ เซ็นทรัล มหาชัย 24 กันยายน 2564
     9. ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดศูนย์บริการรถยนต์ สาขาใหม่ เซ็นทรัลหาดใหญ่ 24 กันยายน 2564
     10. หัวหน้าและช่างเทคนิค ศูนย์บริการ Auto1 สาขาใหม่ เซ็นทรัลหาดใหญ่ 24 กันยายน 2564
     11. หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (กาญจนบุรี) 24 กันยายน 2564
     12. หัวหน้าแผนก ขาย (กาญจนบุรี) 24 กันยายน 2564
     13. ผู้ช่วยผู้จัดศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 @สาขาใหม่ เฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 24 กันยายน 2564
     14. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและรับส่งสินค้า ประจำศาลายา 24 กันยายน 2564
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขใหม่ เซ็นทรัล หาดใหญ่ 24 กันยายน 2564
     16. Sale Promotion team leader @ Head Office Bangna 24 กันยายน 2564
     17. ด่วน!เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาใหม่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 24 กันยายน 2564
     18. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและรับส่งสินค้า ประจำสุขสวัสดิ์ 24 กันยายน 2564
     19. ผู้จัดการฝ่ายขายโครงสร้าง - ไทวัสดุ สาขาอมตะ 24 กันยายน 2564
     20. ผู้จัดการฝ่ายขายอุปกรณ์ ไทวัสดุ สาขาสงขลา 24 กันยายน 2564
     21. หัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้า (ศาลายา) 24 กันยายน 2564
     22. รับสมัครด่วน ช่างเทคนิค-ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาใหม่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 24 กันยายน 2564
     23. พนักงานขาย (ไทวัสดุสาขา สุพรรณบุรี) 24 กันยายน 2564
     24. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและรับส่งสินค้า ประจำอ้อมน้อย 24 กันยายน 2564
     25. รับสมัครด่วน !เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า @ ศูนย์บริการรถยนต์ Auto1 สาขาใหม่ เซ็นทรัลมหาชัย 24 กันยายน 2564