บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด
ที่ปรึกษาและบริการจัดหางาน
317 อาคารกมลสุโกศล ชั้น 16 ห้อง D ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
02-1171994
ตำแหน่งงานของ บริษัทจัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด 215 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Customer Support KHMER 24 กันยายน 2564
     2. Cyber Security Architecture Planning 24 กันยายน 2564
     3. Sr. HR Officer (HRD) 24 กันยายน 2564
     4. Call Center Supervisor 24 กันยายน 2564
     5. Telesale 24 กันยายน 2564
     6. Telesale supervisor 24 กันยายน 2564
     7. พนักงานบัญชี 24 กันยายน 2564
     8. พนักงานครัว 24 กันยายน 2564
     9. Backend - JAVA w/ Spring Mvc framework 24 กันยายน 2564
     10. Collection [พนักงานเร่งรัดหนี้สิน] 24 กันยายน 2564
     11. นำเสนอสินค้าหลังสาย 24 กันยายน 2564
     12. Customer Support KHMER 24 กันยายน 2564
     13. Cyber Security Architecture Planning 24 กันยายน 2564
     14. Sr. HR Officer (HRD) 24 กันยายน 2564
     15. Call Center Supervisor 24 กันยายน 2564
     16. Telesale 24 กันยายน 2564
     17. Telesale supervisor 24 กันยายน 2564
     18. พนักงานบัญชี 24 กันยายน 2564
     19. พนักงานครัว 24 กันยายน 2564
     20. Backend - JAVA w/ Spring Mvc framework 24 กันยายน 2564
     21. Collection [พนักงานเร่งรัดหนี้สิน] 24 กันยายน 2564
     22. นำเสนอสินค้าหลังสาย 24 กันยายน 2564
     23. Customer Support KHMER 24 กันยายน 2564
     24. Cyber Security Architecture Planning 24 กันยายน 2564
     25. Sr. HR Officer (HRD) 24 กันยายน 2564