บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด
We are a specialty products and oriented technical service organization for 20 years aiming to excel on what we are doing and with those we are dealing with.

We deliver comprehensive chemicals, filtration & separation products and services to the food, fuel, healthcare industries with specialties for more than 20 years.

With our strong solutions and expertise, there is tremendous opportunity to strengthen our further business, we are inviting hard working, eager to learn and to win person to join us, if you are interested and possess the following,

บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและนำเข้าสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องสำอางค์ และกลุ่มพลังงาน ขณะนี้ทางบริษัทต้องการขยายธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องการบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่น รักความก้าวหน้า มาร่วมงานกับเรา
เลขที่ 26 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
02-4451188, 086-7739378
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Research & Development 30 พฤศจิกายน 2564
     2. SECRETARY 30 พฤศจิกายน 2564
     3. Senior Sales Executive 30 พฤศจิกายน 2564