บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ได้ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายและให้บริการด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่าย สินค้าที่ใช้ในการวัดและควบคุมการผลิต
เลขที่ 30/43 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
02-4543727,084-6612244
02-4543728
ตำแหน่งงานของ บริษัท อัลฟา เอ็กเซล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขายประจำสำนักงาน (Inside Sales Representative) 06 กุมภาพันธ์ 2566
     2. Sales Admin (ธุรการฝ่ายขาย) 06 กุมภาพันธ์ 2566
     3. Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขาย) 06 กุมภาพันธ์ 2566
     4. Telesales (พนักงานขายประจำสำนักงาน) 06 กุมภาพันธ์ 2566
     5. Technical Engineer (วิศวกรเทคนิค) 06 กุมภาพันธ์ 2566