บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
งานก่อสร้าง, งานขุดลอก
212/6 ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034498168
034498151
ตำแหน่งงานของ บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง 23 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานธุรการฝ่ายก่อสร้าง 23 มิถุนายน 2564
     3. โฟร์แมนก่อสร้าง 23 มิถุนายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 23 มิถุนายน 2564