บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด
งานก่อสร้าง, งานขุดลอก
212/6 ถนนสุทธิวาตวิถี ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
034498168
034498151
ตำแหน่งงานของ บริษัท เว็ลธ์ เวิร์คคิง มารีน จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สโตร์ 17 มกราคม 2565
     2. ฝ่ายบุคคล 17 มกราคม 2565
     3. วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง 17 มกราคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 17 มกราคม 2565
     5. จัดซื้อ 17 มกราคม 2565
     6. Project engineer 17 มกราคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 17 มกราคม 2565