บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค / บริโภคด้วยรถบรรทุก ทั่วประเทศ
บริษัท มีโชค ขนส่ง จำกัด มีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจขนส่งมากกว่า 30 ปี จดทะเบียนเป็นบริษัทขนส่งในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และรถบรรทุกกว่า 300 คัน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการให้บริการและความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพกว่า 350 คน ทำให้ในวันนี้ บริษัทมีโชค ขนส่ง จำกัด ก้าวมาเป็นบริษัท ขนส่งชั้นนำในประเทศ ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าจนสามารถให้บริการทั่วประเทศไทย และประเทศข้างเคียง ได้แก่ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
เลขที่ 356 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
088-3771321
044-938926-7
ตำแหน่งงานของ บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด 19 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sale Executive 05 ธันวาคม 2566
     2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 05 ธันวาคม 2566
     3. ช่างเซอร์วิส 1 05 ธันวาคม 2566
     4. เจ้าหน้าที่ธุรการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง 05 ธันวาคม 2566
     5. ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/แอร์ รถบรรทุก 05 ธันวาคม 2566
     6. หัวหน้าแผนกจัดส่ง 05 ธันวาคม 2566
     7. วิศวกรเครื่องกล / ยานยนต์ (ฝ่ายออกแบบ) 05 ธันวาคม 2566
     8. เจ้าหน้าที่การเงิน 05 ธันวาคม 2566
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 05 ธันวาคม 2566
     10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพงานช่าง (QC) 05 ธันวาคม 2566
     11. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ,เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ 05 ธันวาคม 2566
     12. เจ้าหน้าที่การตลาด , Marketing Officer 05 ธันวาคม 2566
     13. หัวหน้าแผนกบัญชีลูกหนี้ 05 ธันวาคม 2566
     14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 05 ธันวาคม 2566
     15. เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร 05 ธันวาคม 2566
     16. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ 05 ธันวาคม 2566
     17. หัวหน้าทีมปฏิบัติการ 05 ธันวาคม 2566
     18. ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 05 ธันวาคม 2566
     19. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 05 ธันวาคม 2566