บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า วิเคราะห์ การทดสอบสินค้าเกษตร เช่น สินค้าข้าว สินค้าแป้ง
สินค้าน้ำตาล และสินค้าเกษตรอื่นๆ
- ให้การตรวจสอบสินค้าและวิเคราะห์สินค้าอื่นๆ ด้วย เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์น้ำมัน แร่ธาตุต่างๆ
819 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-1013118 ต่อ 32
02-1013119
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทีซีไอเอส อินสเปคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Customer Service Officer/เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 28 ตุลาคม 2564
     2. พนักงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ( QC ) ด่วน 28 ตุลาคม 2564
     3. พนักงานสวน 28 ตุลาคม 2564
     4. พนักงานธุรการบัญชีทั่วไป 28 ตุลาคม 2564
     5. พนักงานฝึกหัดตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร 28 ตุลาคม 2564
     6. พนักงานรมยา (Fumigator) 28 ตุลาคม 2564
     7. พนักงานธุรการ-คีย์ข้อมูล และ จัดเก็บเอกสาร (รายวัน) 28 ตุลาคม 2564
     8. Sales and Marketing Executive 28 ตุลาคม 2564