บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด
ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริการ เครื่องระเบิดผิวพลาสติก เครื่องปรับผิววัตถุด้วยพลาสม่า และเครื่องปิดฝาฟอยล์แบบอินดักชั่น
เลขที่ 777/22 หมู่ที่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-136-4502
02-136-4503
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไซเนอร์แมค จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างอิเลคทรอนิกส์ 05 ธันวาคม 2566
     2. ช่างไฟฟ้า 05 ธันวาคม 2566
     3. ช่างกลึง/ช่างเชื่อม/ช่างกลโรงงาน 05 ธันวาคม 2566