บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด
บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด และบริษัทในเครือ
เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้างและดูแลระบบโทรคมนาคมภายในประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการในโครงข่ายของลูกค้าอย่างที่ดีที่สุดทางด้านเทคโนโลยีและคุณภาพของงานที่ได้รับมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวี และมีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ และเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี
3. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
4. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เลขที่ 334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711, 085-6663727
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดอท ทีอีซีเอส จำกัด 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าบัญชีจ่ายและการเงินจ่าย 27 พฤศจิกายน 2565
     2. Site Supervisor 27 พฤศจิกายน 2565
     3. พนักงานบัญชี ประจำสาขาปทุมธานี 27 พฤศจิกายน 2565
     4. ช่างเทคนิค ประจำสาขาปทุมธานี 27 พฤศจิกายน 2565
     5. ผู้บริหาร ประจำสาขาฉะเชิงเทรา 27 พฤศจิกายน 2565
     6. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี 27 พฤศจิกายน 2565
     7. ช่างเทคนิค ประจำสาขาชลบุรี 27 พฤศจิกายน 2565
     8. พนักงานขายงานโครงการ 27 พฤศจิกายน 2565
     9. ธุรการงานโครงการ 27 พฤศจิกายน 2565
     10. พนักงานฝ่ายขาย ประจำ สาขาฉะเชิงเทรา 27 พฤศจิกายน 2565