บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด
บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จำกัด และ
บริษัท ดอทส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
เป็นผู้ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต และผู้ให้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมในหลายจังหวัด ทั้งในภาคเหนือ, ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัดปริมณฑลที่อยู่ล้อมรอบกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ระดับชาติ และเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมด 6 สาขา ดังนี้
1. สาขาปทุมธานี จ.ปทุมธานี
2. สาขานนทบุรี จ.นนทบุรี
3. สาขาแปดริ้ว จ. ฉะเชิงเทรา
4. สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงทรา
5. สาขาโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี
6. สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เลขที่ 332,334 ซอยรังสิต-ปทุมธานี 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
02-5673711, 085-6663727
02-5674309
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็มเอสเอส เคเบิล เน็ตเวิร์ค จํากัด 12 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Project Manager (Civil) 15 มิถุนายน 2564
     2. วิศวกรโครงการ 15 มิถุนายน 2564
     3. แม่บ้าน ประจำสาขาปทุมธานี 15 มิถุนายน 2564
     4. Call Center 15 มิถุนายน 2564
     5. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 15 มิถุนายน 2564
     6. Online/Digital Margeting 15 มิถุนายน 2564
     7. Sale Engineer/วิศวกรขาย 15 มิถุนายน 2564
     8. ช่างเทคนิค สาขาชลบุรี 15 มิถุนายน 2564
     9. Telecommunication Senior Sale Manager หัวหน้าฝ่ายขาย โทรคมนาคม 15 มิถุนายน 2564
     10. ช่างเทคนิค ประจำสาขาพิษณุโลก 15 มิถุนายน 2564
     11. ธุรการงานโครงการ 15 มิถุนายน 2564
     12. พนักงานขาย ประจำสาขาปทุมธานี นนทบุรี 15 มิถุนายน 2564