บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด
บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด ให้บริการ การตลาดดิจิทัลแบบครบวงจร ได้แก่ เว็บไซต์ บริการโฆษณาการตลาดออนไลน์ ทุกรูปแบบ
เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 6 ห้อง 607 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
086-3940954
-
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซอฟท์เมลท์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Graphic Art Design (Junior) 30 กันยายน 2566
     2. Content Strategy (๋Junior) 30 กันยายน 2566
     3. Admin Online Officer 30 กันยายน 2566
     4. นักศึกษาฝึกงานกราฟฟิกดีไซน์และการตลาดออนไลน์ (Online Media) 30 กันยายน 2566