บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
เลขที่ 180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2950022
02-2940176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 30 กันยายน 2566
     2. Purchasing (จัดซื้อ) ด่วน!!!!!! 30 กันยายน 2566
     3. ช่างพิมพ์ออฟเซต 30 กันยายน 2566
     4. พนักงานทั่วไป 30 กันยายน 2566
     5. พนักงานขับรถส่งของ 30 กันยายน 2566