บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
เลขที่ 180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2950022
02-2940176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA : Quality Assurance (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ) 14 สิงหาคม 2565
     2. Purchasing (จัดซื้อ) 14 สิงหาคม 2565
     3. ช่างพิมพ์ออฟเซต 14 สิงหาคม 2565
     4. พนักงานฝ่ายผลิต 14 สิงหาคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) 14 สิงหาคม 2565
     6. SALES MANAGER 14 สิงหาคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Officer) 14 สิงหาคม 2565
     8. พนักงานขับรถส่งของ 14 สิงหาคม 2565