บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-295-0022
02-294-0176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. SALES MANAGER 28 ตุลาคม 2564
     2. จัดซื้อ 28 ตุลาคม 2564
     3. ช่างพิมพ์ 28 ตุลาคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่บุคคล/personnel 28 ตุลาคม 2564
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 28 ตุลาคม 2564
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 28 ตุลาคม 2564
     7. พนักงานบัญชี 28 ตุลาคม 2564
     8. พนักงานขับรถส่งของ 28 ตุลาคม 2564
     9. เจ้าหน้าที่บุคคล 28 ตุลาคม 2564
     10. จป.วิชาชีพ 28 ตุลาคม 2564
     11. พนักงานฝ่ายผลิต 28 ตุลาคม 2564
     12. ฝ่ายขาย 28 ตุลาคม 2564
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 28 ตุลาคม 2564