บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-295-0022
02-294-0176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. SALES MANAGER 30 พฤศจิกายน 2564
     2. จัดซื้อ 30 พฤศจิกายน 2564
     3. ช่างพิมพ์ 30 พฤศจิกายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่บุคคล/personnel 30 พฤศจิกายน 2564
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 30 พฤศจิกายน 2564
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 30 พฤศจิกายน 2564
     7. พนักงานบัญชี 30 พฤศจิกายน 2564
     8. พนักงานขับรถส่งของ 30 พฤศจิกายน 2564
     9. เจ้าหน้าที่บุคคล 30 พฤศจิกายน 2564
     10. จป.วิชาชีพ 30 พฤศจิกายน 2564
     11. พนักงานฝ่ายผลิต 30 พฤศจิกายน 2564
     12. ฝ่ายขาย 30 พฤศจิกายน 2564
     13. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 30 พฤศจิกายน 2564