บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
เลขที่ 180,182,184,186 ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-2950022
02-2940176
ตำแหน่งงานของ บริษัท อเบโนพริ้นติ้ง จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA : Quality Assurance (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ) 06 ตุลาคม 2565
     2. Purchasing (จัดซื้อ) 06 ตุลาคม 2565
     3. ช่างพิมพ์ออฟเซต 06 ตุลาคม 2565
     4. พนักงานฝ่ายผลิต 06 ตุลาคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales) 06 ตุลาคม 2565
     6. SALES MANAGER 06 ตุลาคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Officer) 06 ตุลาคม 2565
     8. พนักงานขับรถส่งของ 06 ตุลาคม 2565