เมืองไทยประกันชีวิต
บริษัทวางแผนทางด้านการเงินผ่านกรมธรรน์ประกันชีวิต ได้แก่วางแผนสวัสดิการความคุ้มครองต่างๆและรวมถึงการลงทุนทางด้านการเงิน
เลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
065-746-9555
-
ตำแหน่งงานของ เมืองไทยประกันชีวิต 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิต 28 กันยายน 2564
     2. ผู้จัดฝายขายประกันชีวิต 28 กันยายน 2564
     3. ประชาสัมพันธ์(ประจำสาขาเกาะสมุย) 28 กันยายน 2564
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 28 กันยายน 2564
     5. ผู้จัดการฝ่ายการเงินการลงทุน 28 กันยายน 2564