บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด
ทำธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์สำหรับสระว่ายน้ำและอุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ
เลขที่ 28 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-3203250-5
02-3203249
ตำแหน่งงานของ บริษัท พูลคิง อินเตอร์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. สถาปนิก 01 ธันวาคม 2564
     2. พนักงานขายหน้าร้าน 01 ธันวาคม 2564
     3. วิศวกรเครื่องกล 01 ธันวาคม 2564
     4. ผู้ช่วยหน้าแผนกคลังสิ้นค้า 01 ธันวาคม 2564
     5. Marketing Manager 01 ธันวาคม 2564
     6. พนักงานขับรถส่งสินค้า 01 ธันวาคม 2564
     7. พนักงานขับรถส่วนกลาง 01 ธันวาคม 2564
     8. ช่างไฟฟ้า 01 ธันวาคม 2564
     9. ช่างประปา 01 ธันวาคม 2564