Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
เราต้องการผู้ร่วมงานที่ รู้คุณค่าของงาน ที่สุจริต"
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
- รับดูแลงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- อาคารคอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงแรม
- หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, อพาร์ทเมนท์, ลานจอดรถ
108/170 หมู่บ้านเรสทาวน์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อคุณสุวิทย์ โทร. 086-306-6513
086-306-6513