Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd
รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
เราต้องการผู้ร่วมงานที่ รู้คุณค่าของงาน ที่สุจริต"
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
- รับดูแลงานรักษาความปลอดภัย 24 ชม.
- อาคารคอนโดมิเนียม, โรงงาน, โรงแรม
- หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, อพาร์ทเมนท์, ลานจอดรถ
108/170 หมู่บ้านเรสทาวน์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อคุณสุวิทย์ โทร. 086-306-6513
086-306-6513
ตำแหน่งงานของ Security Guard Siamprotection and Associate Co.,Ltd 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานประจำเคาน์เตอร์คอนโดสุขุมวิท 15 18 ตุลาคม 2564
     2. พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.(ผู้ชาย) แถวถนนกิ่งแก้ว ด่วน!! 18 ตุลาคม 2564
     3. พนักงานรักษาความปลอดภัย ซอยแบริ่ง 30 ด่วน! 18 ตุลาคม 2564
     4. ผ้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริการงานรักษาความปลอดภัย 18 ตุลาคม 2564
     5. งานสายตรวจหน่วยงานรักษาความปลอดภัย 18 ตุลาคม 2564
     6. สายตรวจ รปภ. กลางคืน ด่วน!! 18 ตุลาคม 2564
     7. พนักงานธุรการการตลาด 18 ตุลาคม 2564
     8. พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ.ประจำ ตึกบางนาธานีตรงข้ามเซ็นทลันบางนา จำนวนมาก 18 ตุลาคม 2564
     9. พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ. (รับสมัครด่วน!! จำนวนมาก) 18 ตุลาคม 2564