บริษัท ไลท์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ประเภทให้แสงสว่าง เช่น โคมไฟ หลอดไฟ สายไฟ และอุปกรณ์ต่างๆ
เลขที่ 789 หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
02-403-2590
02-403-2591 ต่อ 18
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไลท์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 24 กันยายน 2564
     2. พนักงานขับรถส่งของ 24 กันยายน 2564
     3. พนักงานขาย (Sales) 24 กันยายน 2564
     4. หัวหน้าบัญชี และ พนักงานบัญชี 24 กันยายน 2564
     5. Graphic Design 24 กันยายน 2564
     6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 24 กันยายน 2564
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ 24 กันยายน 2564
     8. เจ้าหน้าที่ ประสานงานฝ่ายขาย 24 กันยายน 2564