บริษัท บัดเจ็ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ผู้ให้บริการ ขนส่ง ทาง เรือ เครื่องบิน และทาง รถ จากต่างประเทศ ทั่วโลก มาไทย ทั้ง งาน นำเข้าและ ส่งออก สำหรับ สินค้า ทั่วไป อาหาร สินค้าอันตราย สินค้าของสด สินค้างานexhibition และให้บริการชิปปิ้งเคลีย สินค้า ออกจากกรมศุลกากร
เลขที่ 89/46 หมู่ 15 หมู่บ้านเอ็นเตอร์ไพร์ซ ปาร์ค ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-1708720-2, 093-6479565
02-1708723
ตำแหน่งงานของ บริษัท บัดเจ็ท โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. C/S AIR EXPORT 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. C/S AIR EXPORT 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. เจ้าหน้าที่คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออก 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. พนักงานธุรการ ทำงานเอกสารขาเข้า (CS Import Document) ด่วน!!! 25 กุมภาพันธ์ 2567