บริษัท อาร์.อาร์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เข้าทำการซ่อมแซม+ก่อสร้าง 7-11
552 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 (พื้นที่บริษัท อยุ่ในร้านครัวผักหวาน)
02-002-7420
ตำแหน่งงานของ บริษัท อาร์.อาร์.ซี.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโยธา 27 ตุลาคม 2564
     2. บัญชีธุรการ 27 ตุลาคม 2564
     3. โฟร์แมน 27 ตุลาคม 2564
     4. พนักงานสต๊อก ( ปฎิบัตงาน เพชรเกษม 69 ) 27 ตุลาคม 2564
     5. คนขับรถรับส่งคนงาน - ส่งของ (ปฎิบัตงาน เพชรเกษม 69) 27 ตุลาคม 2564
     6. โฟร์แมน เขียนแบบ 27 ตุลาคม 2564