บริษัท พระนคร เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ขายรถใหม่ป้ายแดง ยี่ห้อ MAZDA
1707 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
086-3356855, 081-8558226