บริษัท เหล่าธงสิงห์ จำกัด
โรงงานกลั่น น้ำมันปาล์ม, น้ำมันเมล็ดในปาล์ม และ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยบริษัทฯได้รับรองเครื่องหมาย อ.ย. จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งได้การรับรองมาตรฐาน GMP, Halal และ Kosher ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เช่น น้ำมันปาล์มโอเลอินจากเนื้อปาล์มผ่านกรรมวิธีตรา เพชร , น้ำมันมะพร้าวผ่านกรรมวิธีตรา มะลิ
เลขที่ 349 หมู่ 1 ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบล ปากคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
02-8155711, 081-9130123
02-4250499
ตำแหน่งงานของ บริษัท เหล่าธงสิงห์ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างเทคนิคเครื่องมือวัด 06 มิถุนายน 2566
     2. พนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อ 06 มิถุนายน 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ประจำโรงงาน) 06 มิถุนายน 2566
     4. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 06 มิถุนายน 2566
     5. พนักงานขาย 06 มิถุนายน 2566