บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจประเภทขายตรงหลายชั้น (Multi-level Marketing) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ l เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ l ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร l ของใช้ในชีวิตประจำวัน l ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว l ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
59,61,63 ถนนโชติวิทยะกุล 3 ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
086-488-6723
ตำแหน่งงานของ บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่กราฟฟิก 20 มกราคม 2565
     2. จนท.ประชาสัมพันธ์ 20 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 20 มกราคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า สาขาสุรินทร์ 20 มกราคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่บัญชี 20 มกราคม 2565