บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านอลูมิเนียมและกระจกตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยได้มีการนำเข้าเครื่องจักรเฉพาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อความเป็นมาตรฐานของงาน โดยคำนึงถึงความสวยงาม แข็งแรง ถูกต้องตรงตามหลักการติดตั้งที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
เลขที่ 11-13 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3994289, 061-6463239, 084-5561661
02-3992651
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโยธา 05 ธันวาคม 2566
     2. แม่บ้าน 05 ธันวาคม 2566
     3. ประสานงาน 05 ธันวาคม 2566
     4. สถาปนิก/ช่างแบบ Facade-Cladding-Curtain Wall 05 ธันวาคม 2566
     5. แม่บ้านสำนักงาน 05 ธันวาคม 2566
     6. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 05 ธันวาคม 2566
     7. โฟร์แมนงานฟาซาดและแคลดดิ้ง 05 ธันวาคม 2566
     8. Estimator for Facade and Cladding 05 ธันวาคม 2566