บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านอลูมิเนียมและกระจกตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยได้มีการนำเข้าเครื่องจักรเฉพาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อความเป็นมาตรฐานของงาน โดยคำนึงถึงความสวยงาม แข็งแรง ถูกต้องตรงตามหลักการติดตั้งที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
เลขที่ 11-13 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
02-3994289, 061-6463239, 084-5561661
02-3992651
ตำแหน่งงานของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อลูแคลด จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ช่างประจำโรงงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. พนักงานขับรถส่งของ 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. วิศวกรโยธา 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. แม่บ้าน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ประสานงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. สถาปนิก/ช่างแบบ Facade-Cladding-Curtain Wall 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. แม่บ้านสำนักงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. โฟร์แมนงานฟาซาดและแคลดดิ้ง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. Estimator for Facade and Cladding 25 กุมภาพันธ์ 2567