บริษัท ไลออน ฟู้ดส์ จำกัด
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกตามขนาดและตามคุณภาพแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นผู้นำในเรื่องของการส่งออกมะขามหวานมะขามเปรี้ยวพื้นบ้านขิงสดมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนลำไยและมากมายไปยังต่างประเทศ
186 ซอยพัฒนาการ 29 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-0351583
02-0351585
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไลออน ฟู้ดส์ จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. บัญชี (Accounting Officer) 28 ตุลาคม 2564
     2. ธุรการ (Admin) 28 ตุลาคม 2564
     3. ขับรถผู้บริหาร (Driver Chauffer) 28 ตุลาคม 2564