บริษัท ไลออน ฟู้ดส์ จำกัด
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกตามขนาดและตามคุณภาพแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นผู้นำในเรื่องของการส่งออกมะขามหวานมะขามเปรี้ยวพื้นบ้านขิงสดมะพร้าวน้ำหอมทุเรียนลำไยและมากมายไปยังต่างประเทศ
186 ซอยพัฒนาการ 29 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
02-0351583
02-0351585