บริษัท ยุโรปามอเตอร์ จำกัด
ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยที่บริษัทมีทั้งหมด 4 สาขา คือยุโรปามอเตอร์ (จรัญสนิทวงศ์), ยุโรปามอเตอร์ (พระราม2), ยุโรปามอเตอร์ (ราชพฤกษ์) และบ.เอ็ม มอเตอร์สปอร์ต จำกัด
60/9 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
02-8640077 ต่อ144
02-8640102