บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
การขนส่งน้ำมัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
081-336-2505
02-741-4039
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR 04 ตุลาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย) 04 ตุลาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 04 ตุลาคม 2565
     4. ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน) 04 ตุลาคม 2565
     5. พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน 04 ตุลาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 04 ตุลาคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 04 ตุลาคม 2565
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ขอนแก่น) 04 ตุลาคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน 04 ตุลาคม 2565
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วน) 04 ตุลาคม 2565
     11. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 04 ตุลาคม 2565