บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
การขนส่งน้ำมัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
081-336-2505
02-741-4039
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรายวัน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     3. ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR 25 กุมภาพันธ์ 2567
     4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     5. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     6. ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     7. พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน 25 กุมภาพันธ์ 2567
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ด่วนที่สุด) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ (ด่วน) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง 25 กุมภาพันธ์ 2567
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนที่สุด) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด) 25 กุมภาพันธ์ 2567
     13. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 25 กุมภาพันธ์ 2567