บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
การขนส่งน้ำมัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
081-336-2505
02-741-4039
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR 03 ธันวาคม 2565
     2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย) 03 ธันวาคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 03 ธันวาคม 2565
     4. ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน) 03 ธันวาคม 2565
     5. พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน 03 ธันวาคม 2565
     6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 03 ธันวาคม 2565
     7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 03 ธันวาคม 2565
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ขอนแก่น) 03 ธันวาคม 2565
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน 03 ธันวาคม 2565
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วน) 03 ธันวาคม 2565
     11. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 03 ธันวาคม 2565