บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
การขนส่งน้ำมัน
บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
081-336-2505
02-741-4039
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานรายวัน 11 ธันวาคม 2566
     2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด) 11 ธันวาคม 2566
     3. ผู้จัดการคุณภาพQMR/ผู้ช่วยผู้จัดการคุณภาพQMR 11 ธันวาคม 2566
     4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(จป.ด้านความปลอดภัย) 11 ธันวาคม 2566
     5. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 11 ธันวาคม 2566
     6. ธุรการ (นักศึกษาฝึกงาน) 11 ธันวาคม 2566
     7. พนักงานขับรถขนส่งน้ำมัน 11 ธันวาคม 2566
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ด่วน) 11 ธันวาคม 2566
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ (ด่วน) 11 ธันวาคม 2566
     10. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง 11 ธันวาคม 2566
     11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ด่วนที่สุด) 11 ธันวาคม 2566
     12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ด่วนที่สุด) 11 ธันวาคม 2566
     13. ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุก 11 ธันวาคม 2566