บริษัท แอท โฟน จำกัด
ทำธุรกิจด้าน Digital Solution, Digital Marketting, Privilage Marketing สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าในด้านการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งยังพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของผู้บริโภค
276/6 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
02-1063888 ต่อ 801
02-1063999
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอท โฟน จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 20 มกราคม 2565
     2. IT Support 20 มกราคม 2565
     3. เจ้าหน้าที่ขายลิขสิทธิ์เพลง 20 มกราคม 2565
     4. Support Marketting 20 มกราคม 2565
     5. เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด 20 มกราคม 2565
     6. Online Marketing ด่วน!! 20 มกราคม 2565