บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด
ซื้อมา-ขายไป ฮาร์ดแวร์ วัสดุ-ก่อสร้าง
365-366 หมู่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
02-7083531-4
02-7083530
ตำแหน่งงานของ บริษัท เตียกุ่ยฮวด (1993) จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานออดิส 15 มิถุนายน 2564
     2. พนักงานส่งเอกสาร 15 มิถุนายน 2564
     3. เด็กติดรถส่งของ 15 มิถุนายน 2564
     4. สโตร์ขับรถโฟลค์ลิฟ 15 มิถุนายน 2564
     5. สโตร์จัดสินค้า 15 มิถุนายน 2564
     6. กรรมกร 15 มิถุนายน 2564
     7. ลูกมือช่าง 15 มิถุนายน 2564
     8. แม่ครัวทำอาหาร 15 มิถุนายน 2564