บริษัท เอ็มแอลวี เทรดดิ้ง จำกัด
จำหน่าย ท่อ และ อุปกรณ์การประปา
มิเตอร์น้ำ วาล์ว
1630-1632 ถนน ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
089-949-3611
0-2266-8123