บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่
ที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุน
วางแผนความคุ้มครอง และสวัสดิการสำหรับครอบครัว


เลขที่115 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
062-351-9796
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 03 ธันวาคม 2565
     2. พนักงานประจำบูธ 03 ธันวาคม 2565
     3. ที่ปรึกษาประกันชีวิตและประกันภัย 03 ธันวาคม 2565
     4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ 03 ธันวาคม 2565
     5. ที่ปรึกษาด้านการเงินic cfpและ ประกันชีวิต 03 ธันวาคม 2565
     6. พนักงานโครงการ Magenta 03 ธันวาคม 2565
     7. ผู้ช่วยผู้จัดการ 03 ธันวาคม 2565