บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะโกร จำกัด
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ เช่น จุลินทรีย์, แร่ธาตุ, อาหารเสริม, สารปรับสภาพน้ำ, เคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
เลขที่ 371 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-5032978-9
02-5032980
ตำแหน่งงานของ บริษัท ยูนิตี้ อินโนเวชั่น อะโกร จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานการเงิน 14 สิงหาคม 2565
     2. พนักงานธุรการประสานงานขาย 14 สิงหาคม 2565
     3. พนักงานบัญชีต้นทุน-จัดซื้อ 14 สิงหาคม 2565
     4. พนักงานบัญชี 14 สิงหาคม 2565