บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการแบบครบวงจรในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมระบบ งาน iOT ทั้งระบบแรงดันปานกลาง (Medium voltage), แรงดันต่ำ (Low voltage) และบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (EPC)
เลขที่ 212/1, 212/3, 212/31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 0 ,063-196-3692
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชีและคลังสินค้า 27 ตุลาคม 2564
     2. เขียนแบบไฟฟ้า (Cad) 27 ตุลาคม 2564
     3. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 27 ตุลาคม 2564
     4. วิศวกร / โปรแกรมเมอร์์ / PLC / SCADA 27 ตุลาคม 2564
     5. ช่างไวร์ริ่งคอนโทรล เขียนแบบ 27 ตุลาคม 2564
     6. วิศวกรฝ่ายขาย 27 ตุลาคม 2564
     7. วิศวกรฝ่ายประมาณราคาโครงการ 27 ตุลาคม 2564
     8. วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 27 ตุลาคม 2564
     9. Project Support (ประจำแผนกฝ่ายโครงการ) 27 ตุลาคม 2564