บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการแบบครบวงจรในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมระบบ งาน iOT ทั้งระบบแรงดันปานกลาง (Medium voltage), แรงดันต่ำ (Low voltage) และบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (EPC)
สำนักงานใหญ่ 212/3 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 0 , 062 687 8945
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการฝ่ายโครงการและฝ่ายขายงานโครงการ 30 กันยายน 2565
     2. วิศวกรโครงการ 30 กันยายน 2565
     3. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 30 กันยายน 2565
     4. วิศวกร / โปรแกรมเมอร์์ / PLC / SCADA 30 กันยายน 2565
     5. ช่างไวร์ริ่งคอนโทรล เขียนแบบ 30 กันยายน 2565
     6. วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 30 กันยายน 2565