บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการแบบครบวงจรในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมระบบ งาน iOT ทั้งระบบแรงดันปานกลาง (Medium voltage), แรงดันต่ำ (Low voltage) และบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (EPC)
สำนักงานใหญ่ 212/3 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 0 , 062 687 8945
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้ช่วย QMR (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) 30 พฤศจิกายน 2566
     2. ผู้ช่วย QMR (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) 30 พฤศจิกายน 2566
     3. วิศวกรประเมินราคางานติดตั้งระบบไฟฟ้า 30 พฤศจิกายน 2566
     4. ธุรการทั่วไป 30 พฤศจิกายน 2566
     5. วิศวกรฝ่ายขาย 30 พฤศจิกายน 2566
     6. Technical Support 30 พฤศจิกายน 2566
     7. เขียนแบบไฟฟ้า 30 พฤศจิกายน 2566
     8. วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 30 พฤศจิกายน 2566