บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, เป็นตัวแทนจำหน่าย และบริการแบบครบวงจรในงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม ตู้ควบคุมระบบ งาน iOT ทั้งระบบแรงดันปานกลาง (Medium voltage), แรงดันต่ำ (Low voltage) และบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (EPC)
เลขที่ 212/1, 212/3, 212/31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 37 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงค์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-586-8733 ต่อ 0 ,063-196-3692
02-587-8852
ตำแหน่งงานของ บริษัท บีทีที ยูไนเต็ด จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Engineering Support 30 พฤศจิกายน 2564
     2. ธุรการบัญชีและคลังสินค้า 30 พฤศจิกายน 2564
     3. เขียนแบบไฟฟ้า (Cad) 30 พฤศจิกายน 2564
     4. ช่างเทคนิคไฟฟ้า 30 พฤศจิกายน 2564
     5. วิศวกร / โปรแกรมเมอร์์ / PLC / SCADA 30 พฤศจิกายน 2564
     6. ช่างไวร์ริ่งคอนโทรล เขียนแบบ 30 พฤศจิกายน 2564
     7. วิศวกรฝ่ายขาย 30 พฤศจิกายน 2564
     8. วิศวกรฝ่ายประมาณราคาโครงการ 30 พฤศจิกายน 2564
     9. วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineer 30 พฤศจิกายน 2564