บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารเสริมสำหรับสัตว์ นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
เลขที่ 432 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 ซอยนพรัตน์ 29/3 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
081-919-9654
02-887-1145
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด 23 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. อาจารย์ดูแลเด็กพิเศษ 11 ธันวาคม 2566
     2. พนักงานคลังสินค้าโรงงาน 11 ธันวาคม 2566
     3. หัวหน้าฝ่ายผลิต 11 ธันวาคม 2566
     4. พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) 11 ธันวาคม 2566
     5. คนงานผลิต 11 ธันวาคม 2566
     6. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (รายวัน ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท 11 ธันวาคม 2566
     7. ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน) 11 ธันวาคม 2566
     8. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ 11 ธันวาคม 2566
     9. แม่บ้านประจำ (เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซร์พิจารณาเป็นพิเศษ) 11 ธันวาคม 2566
     10. วิชาการโซนไก่ (ด่วน) จบสัตวแพทยศาสตร์ 11 ธันวาคม 2566
     11. คนงานผลิต (รับคนแถวใกล้โรงงาน บางเลน) 11 ธันวาคม 2566
     12. พนักงานขับรถส่งสินค้า (6ล้อ) ประจำโรงงานและบริษัท(เลือกประจำสนง.ใหญ่หรือโรงงานได้) 11 ธันวาคม 2566
     13. หัวหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานและองค์กร) 11 ธันวาคม 2566
     14. พนักงานIT(่ด่วน) 11 ธันวาคม 2566
     15. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 11 ธันวาคม 2566
     16. พนักงานจัดซืัอ 11 ธันวาคม 2566
     17. เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน) 11 ธันวาคม 2566
     18. Technical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายด้านสุกรและไก่) 11 ธันวาคม 2566
     19. ช่างแอร์(ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท 11 ธันวาคม 2566
     20. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin) ประจำโรงงาน บางเลน นครปฐม 11 ธันวาคม 2566
     21. Technical Sales Representative (Feedmill Area) (ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค) 11 ธันวาคม 2566
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 11 ธันวาคม 2566
     23. สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกร,ไก่เนื้อและไก่ไข่) 11 ธันวาคม 2566