บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารเสริมสำหรับสัตว์ นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
เลขที่ 432 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 ซอยนพรัตน์ 29/3 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
081-919-9654
02-887-1145
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด 20 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานคลังสินค้าโรงงาน 06 มิถุนายน 2566
     2. หัวหน้าฝ่ายผลิต 06 มิถุนายน 2566
     3. พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ(QC) 06 มิถุนายน 2566
     4. คนงานผลิต 06 มิถุนายน 2566
     5. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (รายวัน ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท 06 มิถุนายน 2566
     6. ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน) 06 มิถุนายน 2566
     7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ 06 มิถุนายน 2566
     8. แม่บ้านประจำ (เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซร์พิจารณาเป็นพิเศษ) 06 มิถุนายน 2566
     9. วิชาการโซนไก่ (ด่วน) จบสัตวแพทยศาสตร์ 06 มิถุนายน 2566
     10. คนงานผลิต (รับคนแถวใกล้โรงงาน บางเลน) 06 มิถุนายน 2566
     11. พนักงานขับรถส่งสินค้า (6ล้อ) ประจำโรงงานและบริษัท(เลือกประจำสนง.ใหญ่หรือโรงงานได้) 06 มิถุนายน 2566
     12. หัวหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานและองค์กร) 06 มิถุนายน 2566
     13. พนักงานIT(่ด่วน) 06 มิถุนายน 2566
     14. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 06 มิถุนายน 2566
     15. เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน) 06 มิถุนายน 2566
     16. Technical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายด้านสุกรและไก่) 06 มิถุนายน 2566
     17. ช่างแอร์(ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท 06 มิถุนายน 2566
     18. Technical Sales Representative (Feedmill Area) (ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค) 06 มิถุนายน 2566
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 06 มิถุนายน 2566
     20. สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกร,ไก่เนื้อและไก่ไข่) 06 มิถุนายน 2566