บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด
เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารเสริมสำหรับสัตว์ นำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 15 ปี
เลขที่ 432 หมู่บ้านกฤษดานคร 20 ซอยนพรัตน์ 29/3 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
081-919-9654
02-887-1145
ตำแหน่งงานของ บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด 22 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (รายวัน ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท 27 พฤศจิกายน 2565
     2. ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์(ด่วน) 27 พฤศจิกายน 2565
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ(ด่วน) 27 พฤศจิกายน 2565
     4. แม่บ้านประจำ (โรงงานบางเลน นครปฐม 1คน, ประจำสำนักงานใหญ่ 1 คน) ด่วน 27 พฤศจิกายน 2565
     5. วิชาการโซนไก่ (ด่วน) 27 พฤศจิกายน 2565
     6. คนงานผลิต (รับคนแถวใกล้โรงงาน บางเลน) 27 พฤศจิกายน 2565
     7. พนักงานขับรถส่งสินค้า (6ล้อ) ประจำโรงงานและบริษัท(เลือกประจำสนง.ใหญ่หรือโรงงานได้) 27 พฤศจิกายน 2565
     8. หัวหน้าฝ่ายช่างซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานและองค์กร) 27 พฤศจิกายน 2565
     9. พนักงานIT(่ด่วน) 27 พฤศจิกายน 2565
     10. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน 27 พฤศจิกายน 2565
     11. พนักงานจัดซืัอ 27 พฤศจิกายน 2565
     12. เจ้าหน้าที่สรรหา ฝ่ายบุคคล (ด่วน) 27 พฤศจิกายน 2565
     13. Technical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายด้านสุกรและไก่) 27 พฤศจิกายน 2565
     14. ช่างแอร์(ด่วน) ประจำโรงงานและบริษัท 27 พฤศจิกายน 2565
     15. Technical Sales Representative (Feedmill Area) (ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค) 27 พฤศจิกายน 2565
     16. วิชาการโคนมและโคเนื้อ 27 พฤศจิกายน 2565
     17. พนักงานธุรการ ประจำโรงงาน อ.บางเลน จ.นครปฐม(ด่วน) 27 พฤศจิกายน 2565
     18. เซล (จบประมง หรือ สัตวบาล) 27 พฤศจิกายน 2565
     19. Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย) 27 พฤศจิกายน 2565
     20. Assistant Product Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์) 27 พฤศจิกายน 2565
     21. สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกร,ไก่เนื้อและไก่ไข่) 27 พฤศจิกายน 2565
     22. Technical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายโคนม) ด่วน 27 พฤศจิกายน 2565