บริษัท เอพีเอส กรุ๊ป จำกัด
ซื้อมา- ขายไป คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
999/81 ซอย พหลโยธิน 54/1 แยก 4-13 (ข้างวัดเกาะ)
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
02-153-0068-9
02-153-0041
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอพีเอส กรุ๊ป จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการบัญชี/ Admin 14 สิงหาคม 2565
     2. พนักงานขาย / Telesale 14 สิงหาคม 2565