บริษัท แสงจิต เครื่องจักรการเกษตร จำกัด
นำเข้า-ส่งออกถุงห่อผลไม้และเครื่องจักรการเกษตร
เลขที่ 7,7/1 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 29 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
081-2572008, 089-4418081
02-5531361
ตำแหน่งงานของ บริษัท แสงจิต เครื่องจักรการเกษตร จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) 20 มกราคม 2565