บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัย ทุกชนิด ครบวงจร
บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด (สำนักงานฝ่ายพนักงานรักษาความปลอดภัย ถ.อัศวพิเชษฐ์ )
เลขที่ 58/1-2 ถนนอัศวพิเชษฐ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
082-005-4962, 02-288-0241-43 ต่อ 103
02-288-0244
ตำแหน่งงานของ บริษัทรักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Security Engineer) 15 มิถุนายน 2564
     2. เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย ( Senty Guard ) สมัครงานโทร 02-331-5644 ต่อ 101 รับด่วน!! จำนวนมาก 15 มิถุนายน 2564