บจก.มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส(ไทยแลนด์)
ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ ชั่ง ตวง วัด ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
ภายใต้ ISO 17025
46 ซอย เสรีไทย 81/2 ถนน เสรีไทย
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
02-540-3815-6
02-517-5827
ตำแหน่งงานของ บจก.มิงเด็ง เมโทรโลยี เซอร์วิส(ไทยแลนด์) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. แม่บ้าน (สามารถประกอบอาหารได้) ด่วน!!!! โทร.02-540-3816 ต่อ 111 14 สิงหาคม 2565
     2. ENGINEER (ช่างและผู้ช่วยฯ) ด่วน!!!! โทร.02-540-3816 ต่อ 111 14 สิงหาคม 2565
     3. TRANSPORTTATION (ขนส่งสินค้า) ด่วน!!! โทร.02-540-3816 ต่อ 111 14 สิงหาคม 2565
     4. Sales Executive (พนักงานขาย) ด่วน!!!! โทร.02-540-3816 ต่อ 111 14 สิงหาคม 2565